2013-09-30

Externa nyheter

Kreotoper i vindkraftsparker gör naturen rikare även i skogsmark

Naturen ska blomstra i vindkraftsparker. Det fungerar redan söderut men har inte prövats i Norrländska skogslandsskap. Kristina Nilsson på Skogsstyrelsen har undersökt vindkraftsparken utanför Fredrika och tagit fram förslag som kan få fler djur och växter att trivas.

Läs hela