2013-09-17

Externa nyheter

Kreotoptänk i vindkraftsparken

I Storrotlidens vindkraftspark utanför Fredrika i Västerbottens län ska Sveriges första kreotop i skogsmark skapas. Kreotop handlar om att konstruera en småskalig naturmiljö för att öka den biologiska mångfalden.

Läs hela