2012-04-27

Externa nyheter

Kriegers flak kan ge Ystad nya jobb

Ystads hamn kan komma att få nya arbetstillfällen framöver. Den danske vindkraftexperten Mads Tarp pekar i en artikel ut Ystads hamn som den lämpligaste för utskeppning inför byggandet av vindkraftparken Kriegers Flak i Östersjön.

Läs hela