2019-05-16

Externa nyheter

Kristdemokraternas reaktorförslag – en dyr historia

Kristdemokraterna vill att Ringhals 1 och 2 ska drivas vidare. Men det skulle bli dyrt, med tanke på det nya kravet om oberoende härdkylning (…).

Ringhals presschef Anna Collin vill inte spekulera i vad det skulle kosta att installera oberoende härdkylning i Ringhals 1 och 2. Beslutet att stänga de två reaktorerna, som togs av Vattenfall 2015, ligger fast. Gissningsvis skulle det kosta minst lika mycket som oberoende härdkylning vid Ringhals 3 och 4, det vill säga 900 miljoner kronor. Därutöver tillkommer andra kostnader för att modernisera anläggningarna eftersom det finns en underhållsskuld sedan 2015.

Läs hela artikeln i NyTeknik.