2012-10-18

Externa nyheter

Kritiska metaller i Europa kartlagda

För första gången finns nu en samlad karta med kända fyndigheter över så kallade kritiska metaller i Europa. Metaller som är helt nödvändiga men som idag nästan uteslutande utvinns i Kina.

Läs hela