2013-05-27

Externa nyheter

Krönika: Att se desperationen

Tomas Kåberger belyser kärnkraftens vara och icke vara ur nya vinklar och fram träder en skrämmande ekonomisk och politisk bild av verklighetens Sverige. ”Att bygga nya kärnkraftverk är olönsamt. Det finska reaktorbygget är kraftigt försenat och kapitalkostnaden större än för svenska vindkraftverk. I Storbritannien behöver kraftbolagen större subventioner än vindkraft för att bygga kärnkraftverk. Detsamma gäller i huvuddelen av världen.

Läs hela