2015-11-27

Externa nyheter

Krönika Stefan Edman: Klimatmötet kan bli en vändpunkt

Kan mänskligheten halvera sina växthusgasutsläpp till år 2050? Kan vi till nästa sekelskifte skapa en värld med välfärd och hälsa för minst 11-12 miljarder människor – utan att använda kol, olja och naturgas?

Läs hela