2016-12-13

Externa nyheter

Kryphål öppnar för miljardvinster

Elbolagen har svårt att tjä­na pengar på sin elproduktion och elhandel, i dag är det bara deras monopolmarknad som är riktigt lönsam: eldistributionen. Trots stora investeringar i säkrare elnät så är Sveriges elnätsbolag riktiga vinstmaskiner. Förra året hade de en rörelsemarginal på 19 procent, en ökning från 13 procent fyra år tidigare. De 10 största elnätsbolagen gjorde tillsammans en rörelsevinst på 9,1 miljard 2015. Men av årsredovisningarna att döma så stannar inte vinsterna kvar i nätbolagen.

Läs mer här