2018-11-28

Externa nyheter

”Kunderna måste betala” – industrins planer ställer ökade krav på elnäten

Nio svenska branscher har lämnat in färdplaner för att bli fossilfria till 2045 och fler står på kö. Det kräver stora investeringar i det svenska energisystemet.

”I slutänden måste kunderna betala”, säger Johan Mörnstam, vd för Eon Energidistribution.

Läs artikeln i Di.