2012-06-11

Externa nyheter

Kungl. Vetenskapsakademiens rekommendationer

Kungl. Vetenskapsakademien rekommenderar mer satsningar på bioenergi och bibehållen kärnkraft för ett hållbart energisystem. Främst två brister framförs av akademien över Energimyndighetens rapport om forskning och innovation på energiområdet; dels att kärnkraft inte inkluderas som energislag, dels att man inte behandlar det EU-direktiv som innebär att Sverige ska spara mest energi av alla EU-länder trots att vi har i princip fossilfri elproduktion.

Läs hela