2017-01-20

Externa nyheter

Kungsörnar stoppar utbyggnad av vindkraft

År 2021 ska en ny kraftkabel ligga färdig mellan Gotland och fastlandet, en kabel som ska göra det möjligt att kraftigt bygga ut vindkraften. Tills dess står branschen och stampar. De projekt som skulle kunna förberedas har stoppats på grund av örnar.

– Får vi inte en annan lagtolkning än den vi har nu då byggs det inte mycket mer vindkraft på Gotland. Samtidigt vet vi att vi måste ha mycket mer förnyelsebar energi så den här konflikten måste bara lösas, säger Lars Thomsson.

– När vi började bygga ut vindkraften i början av 80-talet så hade vi fem häckande örnpar. Idag har vi 80-90 häckande par och en större örnstam än någonsin. Det har skett medan vi har byggt 170 vindkraftverk. Så de har levt sida vid sida i 30 år och det kommer de att kunna göra framåt också, säger Lars Thomsson.

Läs mer här