2011-12-05

Externa nyheter

Kunskapssammanställning om infra- och lågfrekvent ljud från vindkraftsanläggningar

Det är inte troligt att allvarliga störningar till följd av lågfrekvensbuller från vindkraft är att vänta i framtiden. Detta gäller förutsatt att riktvärdet utomhus vid bostadens fasad – 40 dBA – och Socialstyrelsens riktvärden för lågfrekvent buller inomhus är uppfyllda.

Läs hela