2017-12-05

Externa nyheter

Kurvorna pekar upp för ny vindkraft

Det är högt tryck i vindkraftsbranschen. I år har byggandet av nya vindkraftverk tagit fart efter några års stiltje och det ligger stora mängder ansökningar på väntelistan. Fram till 2025 finns det ansökningar på närmare 400 nya vindkraftsparker.

 

Läs mer här