2018-05-23

Externa nyheter

Kvartalsrapport nr 1 för den gemensamma elcertifikatsmarknaden

Sedan den gemensamma elcertifikatsmarknaden startade 2012, har anläggningar med en normalårsproduktion motsvarande 21 TWh tagits i drift och godkänts. Av dessa har 15,5 TWh byggts i Sverige och 5,5 TWh i Norge. Det visar kvartalsrapport nr 1 år 2018 för den gemensamma elcertifikatsmarknaden.

Läs mer här