2016-02-16

Externa nyheter

Kvartalsrapport nr 4 för den gemensamma elcertifikatsmarknaden

Sedan den gemensamma elcertifikatsmarknaden startade har anläggningar med en normalårsproduktion motsvarande 13,8 TWh tagits i drift och godkänts. Av dessa har 11,6 TWh byggts i Sverige och 2,2 TWh i Norge. Det visar kvartalsrapport nr 4 år 2015 för den gemensamma elcertifikatsmarknaden.

Läs hela