2012-03-07

Externa nyheter

Kvävegödsel kan produceras med förnybar energi

Svenskt lantbruk använder 9 TWh* energi varje år. Mycket naturgas, olja och kol används för att producera kvävegödsel. Tillverkningen leder till stora utsläpp av växthusgaser. Men det finns möjligheter att i stället producera kvävegödsel baserat på förnybara resurser. Detta undersöker ett tvärvetenskapligt projekt med forskare från SLU och Lunds tekniska högskola. LRF bidrar med kompetens.

Läs hela