2013-12-11

Externa nyheter

KVTs Vindindex

KVTs Vindindex är ett mått på hur medelvinden under en specifik period jämför sig med ett normalvärde. Ett vindindex större/mindre än 100 procent innebär att vinden under den analyserade perioden har varit högre/lägre än vad som anses normalt. Normalvinden definieras som medelvinden över en lång tidsperiod.

Läs hela