2014-03-19

Externa nyheter

Låga elpriser efter en mild vinter

Den milda vintern har inte bara skonat oss från kyla och snö, den har också resulterat i de lägsta elpriserna på sju år enligt siffror från elhandelsbolaget Bixia. Väderleken har även varit gynnsam för vindkraften vilket i kombination med en bra produktion i kärnkraften och låg efterfrågan har pressat priserna.

Läs hela