2013-12-13

Externa nyheter

Läget på elmarknaden vecka 50, år 2013

 

 

– Tillrinningen av nytt vatten till de svenska magasinen beräknades till 752 GWh under vecka 49 vilket motsvarar 118 procent av tillrinningens medianvärde. Under större delen av året har tillrinningen varit lägre än normalt men den milda början på vintern har gjort att tillrinningen är över det normala under de senaste veckorna.

 

Under vecka 49 producerades 3,3 TWh el totalt i Sverige. Ännu en vecka med nytt produktionsrekord för vindkraften med 0,38 TWh. Vindkraft stod därmed för 12 procent av veckans totala elproduktion.

Läs hela