2014-10-15

Externa nyheter

Lägger jättekabel i Bohuslän

Kabeln grävs ner för att ansluta vindkraftsparken på Sörgårdsfjället till elnätet. Stora delar av sträckan kommer att läggas parallellt med väg 164 medan kortare delar kommer läggas längs Bohusledens sträckning. Över Södra kornsjön kommer kabalen att läggas som sjökabel.

Läs hela