2014-02-06

Externa nyheter

Lagrådsremiss: Tröskeleffekter och förnybar energi

Sammanfattning
I lagrådsremissen beskrivs huvuddragen i en övergångslösning som ska göra det möjligt att undanröja tröskeleffekter som försvårar anslutningen av anläggningar för förnybar elproduktion till elnätet. Regeringens ambition är att under 2016 ersätta övergångslösningen med en långsiktig marknadslösning.

Läs hela