2015-05-25

Externa nyheter

Lagrar sol och vind med tåget

När solen strålar och vinden viner kan det bli el-överskott i Kalifornien. Då kör företaget Ares, Advanced Rail Energy Storage, upp eldrivna tåg på en höjd och lastar av tunga betongblock. När solen går ner och vinden mojnar rullar tågen nerför backen igen. Nu arbetar motorerna som generatorer och alstrar ström som matas in på elnätet.

Läs hela