2014-03-10

Externa nyheter

Lägre underhållskostnader för havsbaserad vindkraft

Ett nytt system för drift och underhåll av havsbaserad vindkraft är framtaget och kommer att sänka kostnaderna betydligt. Systemet är utvecklat av the Energy Research Centre of the Netherlands (ECN).

Läs hela