2016-03-01

Externa nyheter

Lägsta februaripriset på el på 16 år

Medelspotpriset för Sveriges fyra elområden blev 18,3 öre/kilowattimme i februari. Det är det lägsta februaripriset på 16 år. Milt väder fick priset att falla med 34 procent från januari. Den norska eljätten Statkraft har beslutat att bygga ett gigantiskt vindkraftsprojekt som kommer att fördubbla mängden vindkraft i Norge. OKG meddelade att reaktor 1 i Oskarshamn kommer att avvecklas i juni 2017. Låga råvarupriser, god magasinsfyllnad och ett fallande pris på elcertifikat bäddar för fortsatt gynnsamt läge för aktiva elkunder.

Läs hela