2013-06-14

Externa nyheter

Lågt intresse från andra länder för gemensamma vindkraftprojekt till havs

Det finns ett intresse i Sverige att samarbeta med andra EU-länder om projekt som rör havsbaserad vindkraft i Sverige. Det visar en rapport från Energimyndigheten, där myndigheten på uppdrag av Näringsdepartementet undersökt förutsättningarna för att samarbeta om havsbaserad vindkraft inom EU.

Läs hela