2020-05-12

Externa nyheter

Landbaserad vindkraft i DK har cirka 10 år längre livslängd än vad som tidigare antagits

Vindkraft på land i Danmark har cirka tio år längre livslängd än vad som tidigare förutspåtts, visar en ny rapport från Danska Energimyndigheten (DEA). Den genomsnittliga livslängden bedöms således till 35 år.

Läs artikeln från ReNews.