2017-06-29

Externa nyheter

Landbaserade danska vindkraftverk sätter nya rekord

Danska onshoreturbiner genererar nu totalt fyra gigawatt, men branschen fruktar att försenad finansiering bromsar den pågående övergången till grön el. Landbaserade vindkraftverk har trots allt uppnått en viktig milstolpe. Kapaciteten täcker 27 procent av landets elförbrukning.

 

Läs mer här