2020-11-22

Externa nyheter

”Landsbygden är vinnarna på den gröna omställningen”

Klimatförändringarna är här och nu. Det beskrivs ofta i bekymmersamma ordalag och med domedagsscenarion. Det kommer självklart bli tufft om vi inte ställer om.

Det få talar om är att i omställningen finns allt att vinna. Bättre hälsa, tryggare säkerhetsläge och fetare plånbok. Oavsett om det är elbilar, biodrivmedel, eller förnybara plaster.

Läs debattartikeln i Skaraborgs Läns Tidning.