2019-11-22

Externa nyheter

Landsbygden bär på klimatlösningar

För att minska klimatpåverkan behöver vi ställa om så att vi minskar utsläppen. Olika länder har olika lång väg att gå, men vi i Sverige kan inte stå still. Vi måste också bidra på bästa sätt. Vi behöver göra omställningen så att det gynnar både miljö, företag och invånare  (…).

Det är genom klokt skogsbruk som vi kan använda skogen även till biodiesel-tillverkning. Genom samverkan mellan regioner, kommuner och lantbrukare kan biogasproduktionen växa. Genom konstruktiv samverkan för att peka ut lämpliga platser för vindkraftsproduktion kan vi stärka kraften i omställningen. Vi får en bättre miljö, fler arbetstillfällen och en levande landsbygd.

Läs debattartikeln från Eskilstunakuriren.