2011-05-23

Externa nyheter

Landshövding Chris Heister uppvaktar miljöministern

En delegation från Västerbotten uppvaktar idag miljöminister Andreas Carlgren för att framföra Västerbottens argument för att behålla miljöprövningen vid länsstyrelsen i Västerbotten. Miljöprövning ska koncentreras till Norrbotten enligt miljödepartementets förslag.

Läs hela