2012-06-13

Externa nyheter

Landshövdingen invigde vindkraftspark

Landshövding Rose-Marie Frebran invigde i lördags vindkraftpark Skagern inför ett 60-tal åhörare vid byn Långåsen norr om Skagern. Parken består av två stora verk på vardera 2,5 MW.

Läs hela

effekt med 100 meter tornhöjd och 100 meter rotordiameter.