2011-05-21

Externa nyheter

Landshövding Elisabeth Nilsson lovordar vindkraften

Landshövding Elisabeth Nilsson invigde vindkraftsparken i Götala, utanför  Motala, på lördagen. Landshövdingen lovordade vindkraften i sitt tal och såg satsning på denna energikälla som ett sätt att minska utsläppen av koldioxid.

Läs hela