2020-11-09

Externa nyheter

Landshövdingen svarar om vindkraft: Min roll är att verkställa nationellt fattade beslut

Varför vindkraft? Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland med ett energisystem baserat på 100 procent förnybar energi, vindkraften är ett av de olika fossilfria alternativen. Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären.

Det här är beslut fattade av Sveriges riksdag. Vi alla måste bidra till en hållbar framtid så att vi ska kunna överlämna en värld som är möjlig att leva i, för våra barn och barnbarn.

Min roll som landshövding och myndighetschef på länsstyrelsen är att verkställa nationellt fattade beslut, genomföra våra delegerade uppdrag och årligen rapportera till regeringen hur arbetet fortlöper.

Läs repliken i ST.