2011-04-19

Externa nyheter

Landstinget kan spara 12 miljoner per år med vindkraft

Landstinget i Gävleborg undersöker möjligheten att köpa egna vindkraftverk.
Tre vindkraftverk skulle sänka elkostnaderna med 12 miljoner kronor per år och minska de årliga utsläppen av koldioxid med 17 000 ton.

Läs hela