2013-04-26

Externa nyheter

Lång kö till el från vindkraft

Vindkraftsföreningarna är många och populära. Deras extremt låga elpriser gör att man måste stå i kö i flera år för att köpa en andel. Stefan Falk i Jönåker är en av relativt få andelsägare.

Läs hela