2018-11-23

Externa nyheter

Länsstyrelsen: Bra med indragen vetorätt

Länsstyrelsen i Östergötland är positiv till förslaget om att kommunerna ska förlora rätten att säga nej till nya vindkraftverk.

Kommunerna kan enligt ett nytt förslag förlora rätten att säga nej till byggnaden av nya vindkraftverk. Något som de flesta kommuner som tillfrågats om förändringen är negativa till. Men på länsstyrelsen i Östergötland är man positiv till den föreslagna förändringen.

– Den här vetorätten ligger ganska sent i processen, den innebär att en kommun kan gå in ganska sent och säga nej, man behöver inte motivera det och det är inte överklagningsbart i sak. Det naggar lite på den rättssäkerhet som vi tycker är ganska viktig, säger Karin Sigvardsson, miljöskyddsdirektör på länsstyrelsen i Östergötland.

Hör nyhetsinslaget i SR Östergötland.