2012-11-16

Externa nyheter

Länsstyrelsen ger högt betyg till Blaikenprojektet

Länsstyrelsen i Västerbotten är nöjda med hur Blaikenvind följer sitt miljötillstånd för den vindpark som nu byggs i Blaikenområdet. Det framgår i den tjänsteanteckning som länsstyrelsens kontrollanter lämnat efter sommarens tillsyn.

Läs hela