2016-03-08

Externa nyheter

Länsstyrelsen medfinansierar logistiskcentrum i Piteå 

Idag beslutade Landshövding Sven-Erik Österberg att Länsstyrelsen Norrbotten medfinansierar en fortsatt utveckling av Haraholmens logistikcentrum i Piteå hamn. Totalt satsar Länsstyrelsen 10 miljoner kronor i projektet, vilket är den största medfinansiering som myndigheten planerar under 2016.

Läs hela