2017-07-05

Externa nyheter

Länsstyrelsen stoppar vindkraftsbygge i Kolmården

Länsstyrelsen upphäver de beslut som Norrköpings Byggnads- och miljöskyddsnämnd tagit om att bygga sex vindkraftsverk på Morkulleberget öster om Kvarsebo i Kolmården. Det handlar om två beslut om fastigheten Östkinds häradsallmänning som nu återlämnas till nämnden för fortsatt handläggning. Dels är det bygglovet samt en strandskyddsdispens, dels en anmälan om miljöfarlig verksamhet.

Läs mer här