2018-11-01

Externa nyheter

”Länsstyrelsen tar inte hänsyn till klimatmålen”

Norrköpings kommun och projektbolaget Wind4shore har överklagat beslutet från Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation om att avslå ansökan om tillstånd för att bygga en vindpark på Vikbolandet.

–  Vi behöver ha mer energivänligt produktion av vindkraft och enligt våra miljömål ska kommunen vara fossilfria år 2030, så självklart är vi intresserade om att få till stånd vindkraft även i våran kommun, säger Karin Johnsson (C) från Norrköpings kommun.

Hör nyhetsinslaget här.