2013-07-09

Externa nyheter

Länsstyrelserna allt bättre på energi- och klimatarbete

Länsstyrelserna blir allt bättre på att arbeta med energi- och klimatfrågor men den interna samordningen kan utvecklas. Det visar en ny statusrapport från Energimyndigheten över länsstyrelsernas arbete och utveckling av de regionala energi- och klimatstrategierna.

Läs hela