2012-05-28

Externa nyheter

Länsstyrelsernas miljöprövning koncentreras till tolv län

Länsstyrelsernas prövning av miljöfarliga verksamheter koncentreras den 1 juni till tolv av landets 21 länsstyrelser. Det innebär att vissa länsstyrelser får ansvar för prövningen i intilliggande län. Regeringens syfte med koncentrationen är att prövningen ska bli mer enhetlig och effektiv.

Läs hela