2014-09-10

Externa nyheter

Lapplands Elnät i avtal med Blaiken Vind

Lapplands Elnät, dotterbolag till One Nordic AB, har skrivit avtal med Blaiken Vind AB för tredje och sista etappen av vindkraftsprojektet i Blaikenområdet i Västerbottens län. Avtalet gäller mellan 2014 och 2015

Läs hela

Läs hela