2017-11-13

Externa nyheter

Lapplands Elnät ska elektrifiera vindkraftspark

Ordern är värd 130 miljoner kronor och uppdragsgivare är NCC Infrastructure. Lapplands Elnät ska genomföra förläggning och installation av de kablar som ska koppla samman 179 vindkraftverk i parken och säkra leveranserna ut till elnätet.

Läs mer här