2016-12-13

Externa nyheter

Lär dig mer om vindkraft på vindkraftkurs.se

Vindkraftskurs.se riktar sig i första hand till handläggare i kommuner och länsstyrelser men är öppen för alla som vill lära mer om vindkraft. Syftet med kursen är att öka kunskapen om vindkraft och specifikt om frågeställningar som är aktuella vid tillståndsärenden. Du väljer själv när och i vilken takt du vill genomföra utbildningen. Samtliga delar av utbildningen är avgiftsfria. Kursdeltagare från kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter kan registrera sig i forumet som ingår som del i kursen.

Läs mer här