2020-05-27

Externa nyheter

Larmet: Hälften av alla vindkraftsprojekt stoppas

De närmsta åren ska vindkraften byggas ut i rekordfart men tillståndsprocesserna förlamar branschen. Nu springer även den snabba teknikutvecklingen om de långdragna processerna (…).

Just nu pågår det en kraftig vindkraftsutbyggnad i Sverige. Förra året var ett rekordår både sett till vindkraftskapacitet som för investeringar och den snabba utvecklingen spås fortsätta.

Enligt Christian Holtz, energimarknadsanalytiker på teknikkonsultföretaget Sweco, handlar det om en fördubbling av utbyggnaden från 2019 års nivå på 20 TWh fram till cirka 40 TWh 2023.

Men nu hissar den tunga branschorganisationen Svensk Vindenergi varningsflagg. Det blir allt svårare att hitta bra platser att bygga på där det också finns en rimlig chans att få tillstånd. Samtidigt har antalet samråd för nya vindkraftsprojekt halverats mellan 2014 och 2018 och detsamma gäller antalet avgjorda ärenden.

Läs artikeln från fPlus.