2018-09-06

Externa nyheter

Läsartext: Tvivlarna borde få yttra sig om slutförvar

I dagarna är det ett halvår sen mark- och miljödomstolen dömde ut det koncept för slutförvaring av använt kärnbränsle som Svensk kärnbränslehantering AB föreslagit regeringen. Sedan dess har inget hörts och den för fortsatt utnyttjande av kärnkraft avgörande avfallsfrågan är öppen.

I valrörelsen har SD, KD, L och M uttalat stöd för fortsatt reaktoranvändning medan C hävdar användning av ”förnyelsebar” energi, inkluderande brytning av sällsynta metaller för batteritillverkning.

Läs hela artikeln här.