2011-10-06

Externa nyheter

Laser kramar mer kraft ur vindsnurran

Högre verkningsgrad och mindre risk för haverier. Snart startar tester med en ny svensk laserteknik för vindkraftverk. Utvecklingsbolaget Windvector i Göteborg utvecklar en laserbaserad teknik för att analysera vinden innan den når fram till vindsnurran. På så vis kan man vrida vindkraftverket i optimalt läge för att öka verkningsgraden. Man kan dessutom vinkla bladen vid plötsliga vindkast för att minska risken för haveri.

Läs hela