2011-04-18

Externa nyheter

Laser vässar vindkraften

En ny svensk laserteknik analyserar vinden på distans. Målet är att öka vindkraftverkens verkningsgrad och minska risken för haverier. Nystartade Windvector i Göteborg utvecklar en ny laserbaserad teknik för att analysera vinden innan den når vindkraftverket.

Läs hela