2018-10-05

Externa nyheter

Låt inte vetot ligga i vägen för klimatomställningen

Det kommunala vetot vid vindkraftsetableringar har varit starkt kritiserat sedan det infördes för snart tio år sedan. Regelverket har visat sig vara både rättsosäkert och ineffektivt. Tillämpningen har försvårat och förlängt tillståndsprocessen – tvärt emot dess syfte, replikerar Annette Eriksson, vd, Vasa Vind och Johan Cederblad, advokat, Advokatfirman Vinge.

Klimatfyrklövern Wijkman, Rockström, Goldmann och Burenius Magnusson pekar i en artikel på den stora klimatnyttan av svensk elexport, samtidigt som det så kallade kommunala vetot allt för ofta sätter käppar i hjulet för ny vindkraft. SKL menar i en replik att kommunerna generellt inte är negativa till utbyggnaden, men att det ibland blir ett ”nej” när olika intressen ska vägas mot varandra.

Vi håller med SKL om att många kommuner bidrar på ett positivt och konstruktivt sätt till utbyggnaden av vindkraft. Men tyvärr missbrukas vetot ibland och den bristande förutsägbarheten försvårar och fördyrar utbyggnaden. Det är särskilt olyckligt i en tid då vi behöver kraftsamla för att bekämpa klimatförändringen.

Läs debattartikeln här.